Puberta je období příležitostí

29.02.2020

Když někomu říkám, že učím hlavně na druhém stupni, často se setkávám s údivem. Lidé nechápou, jak mohu já s nevýrazným spíše tichým hlasem učit něco tak nevyzpytatelného, problémového a oprsklého jako je pubertální teenager. Pro mne je to ale skupina dětí, které se nebojí objevovat nové věci, komunikovat a kterým můžete zásadně ovlivnit život (v pozitivní a bohužel i negativním smyslu) díky tomu, jakou obrovskou fyziologickou i psychologickou proměnou během čtyř let projdou. Následující řádky shrnují specifika dospívajících a tipy na to, jak s dospívajícími komunikovat a jak jim pomáhat v nelehké době dospívání. Text je doplněn o odkazy na související videa, protože v zahraničí na toto téma existuje již řada studií.

Během dospívání se mění tělo včetně mozku. Ten zaznamenává významné změny. V angličtině se pro tento proces používá pojem "pruning" (prořezávání). Jde o proces, kdy se v mozku posilují často používaná nervová spojení a málo používaná spojení mizí. V angličtině tento proces popisuje slovy "Use it or loose it." (Používej to nebo o to přijdeš.) Pokud se dítě věnuje sportu, potřebné nervové spoje se posilují. Pokud se nevěnuje čtení, potřebné spoje se oslabují. V dospělosti pak dotyčný bude mít pohybové vlohy na různé sporty, protože se jim intenzivně věnoval během dospívání, ale při práci s textem bude méně efektivní a bude to pro něj náročnější. Kolik lidí na základní škole slyšelo od učitele: "Neumíš zpívat." "Ten nakreslený pes vypadá jako krysa."? Učitel tak zajistil, že dítě danou dovednost přestalo procvičovat a kromě toho, že si myslí, že to neumí, schopnost posunout se dále v dospělosti je kvůli absenci praxe velmi složitá. Učitelé, máte v rukou (sebe)vědomí svých žáků a tím i jejich budoucí (ne)úspěch. Pokud chcete, aby rozvíjeli nějakou dovednost (třeba kritické myšlení), je třeba se tomu věnovat na druhém stupni a věnovat tomu dostatek času. Na střední škole už může být pozdě a daná dovednost se nikdy plně nerozvine.

Pokud vidíte děti kouřící cigarety, diskutující o alkoholovém opojení po páteční party a sprejování na domy ve městě, napadne mnohé, proč jsou zrovna toto rysy pubertálního věku. Vysvětlení existuje celá řada. Jedním z nich může být i to, že dospívající mnohem více riskují a vyhledávají, co nového mohou vyzkoušet. Důvod odborníci spatřují v biologické vývojové připravenosti na osamostatnění a získání nezávislosti. Dospívající testují hranice, zkoušení zakázané, porušují pravidla, vrhají se do nebezpečí. Je to jejich přirozená zvědavost a potřeba. Nebezpečím se stávají návykové látky, protože právě v pubertě je mozek velmi citlivý na příliv dopaminu, který způsobuje uspokojení a vytváří závislost. (Dopamin se vyplavuje třeba i při získání ocenění v podobě známky, a tak lze rozvinout i závislost na jedničkách.) Kvůli oběma zmíněným aspektům dospívání je vhodné před teenagery stavět výzvy, které budou rozvíjet dovednosti v různých oblastech a umožní jim jít mimo jejich komfortní zónu. Učitelé, nabídněte svým žákům aktivity, při kterých mohou riskovat a zkoušet nové věci (vyžadující větší zodpovědnost, samostatnost, nezávislost).

Život dospívajících se točí kolem vztahů, zejména se svými vrstevníky. Velmi jim ale záleží na všem, co si o nich myslí jiní lidé. Často vyhledávají příležitosti pro povídání a sdílení. Při kooperativní práci lze využít jejich přirozené potřeby komunikovat. Jen je dobré udávat směr této komunikace, která by se měla ubírat k jasné danému cíli (ale nečekejte, že to bude náplň veškeré jejich konverzace). Učitelé, v tomto věku si dospívající budují sociální dovednosti, které budou používat po zbytek života. Dejte jim pro to prostor a cíleně tyto dovednosti rozvíjejte a kultivujte. Nikdy žáky nehodnoťte před ostatními! Můžete je poznamenat na celý život, protože nálepky se v tomto věku jen těžce smývají.

Na konec již jen dvě drobné poznámky, které mne osobně velmi překvapily, když jsem se seznamovala s psychologií dospívajících. Podle provedených výzkumů se prokázalo, že dospívající neumí číst emoce v obličeji stejným způsobem jako dospělí. Pokud si tedy s puberťáky někdy nerozumíte, mluvte s nimi o pocitech, dojmech, pozorovaných skutečnostech a nespoléhejte se na nonverbální komunikaci. Každý totiž můžete vidět něco jiného. Druhá poznámka pak směřuje k tomu, jak udržet dospívající v dobré náladě a psychické pohodě. Ukazuje se, že za celou řadou problémů dospívajících ve školách je nedostatek spánku. Ten by měl u dospívajících být podle některých studií 9-10 hodin. Z dotazníků na naší škole je zřejmé, že této době se přibližují jen jednotky dětí. Většina uvádí, že nedostatek spánku ovlivňuje jejich fungování ve škole i mimo ni.


Doporučená videa:

The Teenage Brain Explained https://www.youtube.com/watch?v=hiduiTq1ei8

Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence https://www.youtube.com/watch?v=MKMIKdvGsKI

Insight Into the Teenage Brain https://www.youtube.com/watch?v=LWUkW4s3XxY

Daniel Siegel - The Teenage Brain https://www.youtube.com/watch?v=TLULtUPyhog

Teen Brain PBS https://www.youtube.com/watch?v=SCWlP3abbKs

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!