Pravidla pro vedení třídy

17.10.2020

Tato pravidla jsme obdrželi v rámci Montessori vzdělávání zajišťovaného organizací American Montessori Society v roce 2017. Řídíme se jimi a velmi nám ulehčují každodenní práci.

Obecná pravidla

 • Zastavte okamžitě nežádoucí chování, pokud je to potřeba, nebo jej pozorujte.
 • Mluvte s žákem o jeho chování, když není emotivní (s chladnou hlavou).
 • Mluvte se žákem v soukromí (žádní vrstevníci, učitelé, rodiče kolem).
 • Dospělí by vždy měli modelovat očekávané chování (chovejte se s respektem, choďte včas, dodržujte termíny, pravidla atp.).
 • Učitelé by měli být k žákům přátelští, ale ne jejich přátelé.
 • Nastavte jasná očekávání.
 • Zajistěte dozor i o přestávkách (většina problémů se objevuje v čase mimo přímou výuku, prevence je nejlepší strategie).
 • Učte žáky, aby si říkali o pomoc/podporu dospělého, pokud je to potřebná pro řešení problému.
 • Procvičujte se žáky meditační dovednosti, učte je různé metody sebereflexe a relaxace.
 • Použijte krabici, do které mohou žáci vhodit anonymně problém, s jehož řešením potřebují pomoci. (Poradit jim může kdokoli třeba na třídnické hodině.)
 • Učitelé by měli mít nastavena stejná pravidla a měli by být konsistentní v jejich dodržování.
 • Informujte rodiče, pokud se vyskytne nějaký problém. (Neoslovujte je s žádostí o řešení, jen jim předejte popisnou informaci, co se děje. My k tomu využíváme zápis do diáře, který si rodič přečte a podpisem potvrdí, že byl informován.)
 • Pokud se problém opakuje, přizvěte k řešení na schůzku se žákem rodiče (rodiče o problému ví předem). Pokud je situace složitá a komunikace s rodiči náročná, přizvěte ke schůzce třídního učitele / školního psychologa / výchovného poradce.
 • Pravidelně se potkávejte na schůzkách se žákem a jeho rodiči, abyste byli svědky pokroků žáka a jeho úspěchů. Tvořte tak pozitivní vztah se žákem i rodiči.

Příprava, když nejsou žádné problémy:

 • Mějte jasný plán, jak budete postupovat v případě disciplinárních problémů (ideálně zveřejněný na webu / v příručce pro rodiče.
 • Pravidelně tento plán připomínejte rodičům i žákům.
 • Na začátku roku si nastavte jasný postup se svojí třídou, jak budete postupovat, pokud se vyskytnou nějaké problémy.

Nevhodné chování, ale prostředí třídy je stále bezpečné (pozdní příchody, vyrušování)

 • Neverbální upozornění.
 • Změna prostředí (přesazení, třeba jen na danou hodinu).
 • Zpráva rodičům s řešením, které navrhne žák.
 • Po třech upozorněních, které obdrží rodiče během šesti po sobě následujících týdnech, pozvěte rodiče na tripartitní schůzku s dítětem. Je zřejmé, že je situaci nutné řešit s jejich vědomím/pomocí.

Nevhodné chování, prostředí třídy již není bezpečné (šikana, ohrožování)

 • Žák okamžitě opustí výuku - prostředí již není bezpečné pro ostatní.
 • Rodiče jsou pozváni do školy na tripartitní schůzku s dítětem. (V zahraničí se může dítě vrátit do výuky teprve poté za určitých podmínek.)

Postup při setkání se žákem nad řešením problémů

 • Sedněte si na stejnou stranu stolu - pracujete spolu na řešení.
 • Aktivně naslouchejte - žák sdílí svůj pohled.
 • Definujte problém ze svého pohledu (žák vás může opravit), použijte "třetí bod" (ukažte fyzicky na konkrétní ustanovení při porušení školního řádu / pravidel atp.).
 • Přizvěte žáka k řešení problému, pomozte mu pojmenovat příčiny problému, přemýšlejte společně o možných řešeních a o tom, kdo a jak může při řešení pomoci.
 • Uzavřete společnou dohodu o řešení (třeba i písemně).
ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!