Velké otázky aneb Jak zaujmout žáky?

26.07.2019

Každý z nás se zajímá o nějaké konkrétní téma, které jej baví více než všechna ostatní. Je to přirozené a pro učitele je to velká výzva. Očekává se od něj, že zaujme přinejmenším většinu žáků, ať už se jedná o pravěk, předpřítomný čas v angličtině, pohyby litosférických desek nebo magnetické pole. Zdá se to býti nemožné, a přesto je jeden způsob, který zvyšuje pravděpodobnost, že téma žáky zaujme.

Ve světě se již mnoho let pracuje s konceptem velkých otázek - big questions, essential questions atp. Tyto otázky jsou formulovány tak, že na ně člověk (případně mladší žák bez dostatku znalostí/zkušeností) nedokáže hned odpovědět. Jsou formulovány jako otevřené otázky, které nejčastěji začínají slovy JAK, PROČ. Tyto otázky jsou spojeny s reálným světem, vybízí k hledání odpovědi, vyvolávají další otázky, vyžadují hlubší zkoumání a porozumění, získané poznatky je možné využít i jinde a jsou často mezipředmětové. Dobře formulovaná velká otázka dává rámec celému tématu a určuje i obsah tématu (od získání potřebných informací po osvojení si dovedností pro práci s nimi). Cílem u daného tématu je tak nalézt vlastní odpověď na danou otázku. Taková odpověď nemůže být ANO/NE a nedá se ani shrnout do jedné věty.

Jako příklady velkých otázek lze uvést:


ZPĚT 

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!