Zaměřeno na kompetence

02.03.2021

Klíčové kompetence jsou v Rámcových vzdělávacích programech pojmenovány mnoho let. Jejich shrnutí na čtyřech stranách RVP ZV je stručné, ačkoli se jedná o (dle mého názoru) nejdůležitější součást vzdělávání a toho, co by měla škola u svých žáků rozvíjet. Někde se klíčové kompetence propisují do života školy a práce se žáky více, někde méně.  Jedním z důvodů může být i fakt, že učitelům chybí podrobnější popis toho, co si pod jednotlivými klíčovými kompetencemi představit. Již v roce 2007 vznikla publikace, která detailněji popisuje, jak lze pozorovat naplňování těchto kompetencí. Já jsem ji využila (spolu s novější publikací k digitální gramotnosti) pro vytvoření přehledu, který mohou učitelé použít při plánování s kolegy či přímo práci se žáky.

Originální dokument, ze kterého je přehled vytvořen je k dispozici zde:

Zajímavým zdrojem při práci s kompetencemi mohou být i konkrétní příklady rozvoje dovedností ve výuce v této publikaci:

Pro gymnázia jsou k dispozici podrobně rozepsané kompetence v této publikaci: 

Digitální gramotnost a úrovně jejího rozvíjení (od předškolního vzdělávání po ukončení povinné školní docházky) je popsána zde:

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!