Tematický zeměpis pro učitele - kapitola 1

01.10.2021

Po nástupu do učitelské profese jsem velmi tápala, jak učit zeměpis, protože mi české učebnice vůbec nevyhovovaly. V České republice se zeměpis tradičně učí dle jednotlivých regionů a v mnoha případech připomíná pročítání encyklopedie světa se spoustou faktografických údajů, které se žáci učí a poté reprodukují v testech. Málo se zde pracuje s širšími souvislostmi, kritickým myšlením a rozvojem klíčových kompetencí. Existují ale i jiné způsoby pojetí výuky, které jsou běžné v anglicky mluvících zemích. Zde se zeměpis zaměřuje na jednotlivá témata, která se zkoumají v obecné rovině i na konkrétních případových studiích. Tento způsob umožňuje komplexní pohled na svět.

Po sedmi letech učení jsem se seznámila s Michalem Staňkem, který učí na základní škole a zeměpis učí také tematicky na základě hlavních otázek. Vznikla tak myšlenka dát naše nápady dohromady a vytvořit materiál pro učitele. Publikace, kterou naleznete v příloze, vám nabízí v první tematické kapitole konkrétní aktivity, které vždy shrnuje klíčová otázka v názvu kapitoly. Naším cílem je, aby každý učitel, který chce učit dle témat, mohl díky této publikaci získat inspiraci pro vedení hodin zeměpisu. Aktivity lze ale zařazovat i jednotlivě dle potřeby a témat výuky, dále je upravovat a například s texty lze pracovat různým způsobem. Vhodným doplňkem tak může být Moderní didaktika od Roberta Čapka nebo Efektivní výukové nástroje pro učitele od Paula Ginnise, které nabízí stovky nápadů na variace aktivit v hodině.

Aktivity jsou vhodné pro různě pokročilé žáky. Naší snahou bylo nabídnout materiály učitelům běžných základních škol a zahrnout také materiály pro pokročilejší žáky ZŠ či gymnázií. Některé aktivity v sobě zahrnují různé úrovně obtížnosti, jiné jsou náročnějí a vhodné pro starší žáky ZŠ, gymnázia, případně i žáky středních škol.

Máme v plánu tvorbu dalších kapitol, které by postupně pokryly téměř celý obsah RVP pro geografii. Aby naše práce byla pro učitele co nejužitečnější, budeme moc vděčni za zpětnou vazbu vyplněním tohoto formuláře.

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!