Učitelský zápisník

Články na tomto blogu se zaměřují na úskalí a výzvy vzdělávání na českých školách i běžnou praxi učitele.
 


K napsání tohoto textu mne inspiroval na workshopu již před řadou let Michal Dubec. Na jeho workshopech jsem si opakovaně uvědomovala, co mnohdy dělám intuitivně a díky workshopu mohu dále cíleně a vědomě rozvíjet. Pro mnohé učitele doporučené postupy intuitivní nejsou a potřebují se o nich přinejmenším dozvědět. Snad k tomu přispějí následující...

Jako třídní mám na starosti deváťáky, kteří jsou skvělá parta, ve které každý dokáže s každým mluvit, nemají mezi sebou konflikty a nikdo se výrazně nestraní kolektivu. Z pohledu třídního je to ideální situace. Od konce minulého školního roku mne však trápilo, že si ze sebe někdy dělají srandu a "utahují" si ze sebe. Žádné typy otázek, které jsem...

Třetí kapitola se věnuje působení přírodních sil a vzniku krajiny kolem nás. Obsahuje tipy na aktivity, které mohou obohatit výuku o pokusy, práci venku i práci s digitálními technologiemi. Naším záměrem není pokrýt téma vyčerpávajícím způsobem tak, že bude možné učit pouze podle této metodické příručky.

Máme za sebou více než měsíc práce na druhé kapitole Tematického zeměpisu pro učitele. Ta je oproti první kapitole delší a nabízí větší množství aktivit do hodiny. Všechny se vztahují k demografii, demografickému vývoji a možnému přelidnění planety. Věříme, že budou inspirací pro učitele, kteří chtějí učit v souvislostech a podporovat u svých žáků...

Po nástupu do učitelské profese jsem velmi tápala, jak učit zeměpis, protože mi české učebnice vůbec nevyhovovaly. V České republice se zeměpis tradičně učí dle jednotlivých regionů a v mnoha případech připomíná pročítání encyklopedie světa se spoustou faktografických údajů, které se žáci učí a poté reprodukují v testech. Málo se zde pracuje s...

Klíčové kompetence jsou v Rámcových vzdělávacích programech pojmenovány mnoho let. Jejich shrnutí na čtyřech stranách RVP ZV je stručné, ačkoli se jedná o (dle mého názoru) nejdůležitější součást vzdělávání a toho, co by měla škola u svých žáků rozvíjet. Někde se klíčové kompetence propisují do života školy a práce se žáky více, někde méně. Jedním...

Před pár týdny se rozhořela velká diskuze o malé revizi RVP. Cílem revize bylo inovovat výuku informatiky a zařadit digitální kompetenci mezi klíčové kompetence. Kvůli tomu bylo nutné zredukovat (alespoň v minimální míře) obsah jednotlivých předmětů tak, aby byl "prostor" na informatiku. Reakce mnohých na tuto úpravu byla obrovská (jako oprávněnou...

Pokud se zamýšlíme nad tím, co by mělo být cílem předmětu výchova k občanství (nebo také občanka), samotný název nám velmi napovídá, jak bychom o něm měli přemýšlet. Naším cílem by měla být příprava žáků na jejich aktivní a poučený občanský život, protože absolvováním základní školy končí povinná školní docházka a v tomto věku by tak měli být...

Dodnes si velmi dobře vzpomínám, jak vypadala výuka zeměpisu České republiky na gymnáziu, kde jsem studovala. Postupně jsme si podle výkladu vyučující zapisovali seznamy pohoří a jejich nejvyšších hor, řek, všechna města nad 20 tisíc obyvatel, firmy působící (třeba i historicky) v těchto městech atd. Přestože mě od gymnázia dělí již více než 10...

Před pár lety jsem absolvovala kurz nonverbální komunikace pro učitele s americkou lektorkou Mary Yenik. V Čechách jsem na nic podobného nenarazila. Z doporučení a tipů čerpám dodnes a myslím si, že jejich využívání může každému učiteli velmi pomoci (možná už něco z toho praktikujete). Připravila jsem krátký souhrn a ke každému tipu připojila...

I pro učitele platí doporučená základní pravidla jako je plán dne, rozvrh, pravidelné přestávky i čas na odpočinek a pohyb. V mnohém je ale práce učitele jiná a náročnější než jiná zaměstnání v režimu home office. Učitelé dělají práci jako dříve (příprava výuky, interakce se studenty, hodnocení práce). Nyní ale práci komplikuje nemožnost zhodnotit...

Pokud stále váháte, jak poznáte kvalitního učitele, pročtěte si níže uvedený seznam vlastností a kompetencí učitelského profesionála. Mnou vytvořený seznam čerpá z materiálů uvedených na konci článku. Velmi inspirativní jsou v tomto směru dokumenty České školní inspekce.

Tato pravidla jsme obdrželi v rámci Montessori vzdělávání zajišťovaného organizací American Montessori Society v roce 2017. Řídíme se jimi a velmi nám ulehčují každodenní práci.

V tomto roce jsem se zapojila do projektu pro začínající učitele, kde působím jako provázející učitelka. Již dlouho jsem přemýšlela o tom, jak pomoci začínajícím učitelům a tohle je skvělá příležitost s nimi pracovat. Velmi mě těší, že jsou to mladí lidé, kteří chtějí být učiteli a program je pro ně příležitostí, jak se dále posouvat a jak na...

Školní parlament vznikl na naší škole před čtyřmi lety. V prvních dvou letech byl parlament veden dvěma různými učiteli a bohužel o parlamentu nebylo vidu ani slechu (kromě voleb do něj na počátku školního roku). Před dvěma lety jsem se rozhodla, že si parlament vezmu na starosti a zkusím z něj udělat viditelnou součást školní komunity, která bude...

Když jsem začínala po vysoké škole učit na státním gymnáziu, náplň mých hodin určoval Školní vzdělávací program. Ke smůle mé (i mých žáků) se jednalo o zkopírované původní osnovy, které byly přeplněné učivem, a ode mne se očekávalo, že vše se žáky projdu tak, aby byli připraveni na maturitu. (Nikdo neřešil, že k maturitě jich jde jen minimum, mají...

Pokud si založíte novou základní školu a budete tvořit rozvrh, bude jedním z kroků kontrola počtu hodin, které dle RVP musíte v rozvrhu mít. Pokud si RVP otevřete, zjistíte, že požadované hodinové dotace jsou určeny pro vzdělávací oblasti nikoli pro jednotlivé předměty. (Mezi vzdělávacími oblastmi jsou např. Člověka a příroda, Člověk a společnost...

Dialog je výuková metoda, při které žáci diskutují bez zapojení učitele a kterou je vhodné zařazovat od druhého stupně ZŠ. Dialog pomáhá žákům rozvíjet jejich komunikační dovednosti a učitel získává představu o jejich znalostech, dovednostech i postojích. Naši žáci, kteří dialog pravidelně absolvují, dokáží vyjádřit a vysvětlit svoje názory,...

Když někomu říkám, že učím hlavně na druhém stupni, často se setkávám s údivem. Lidé nechápou, jak mohu já s nevýrazným spíše tichým hlasem učit něco tak nevyzpytatelného, problémového a oprsklého jako je pubertální teenager. Pro mne je to ale skupina dětí, které se nebojí objevovat nové věci, komunikovat a kterým můžete zásadně ovlivnit život (v...

Článek je určen všem učitelům, kteří při zadávání skupinové práce naráží na problémy s ní spojené. V textu naleznete dobře vyzkoušené konkrétní tipy pro funkční skupinovou práci.

Učíte již dva, pět, deset let nebo začínáte? Pamatujete si, jaký byl pro Vás začátek školního roku v nové škole nebo s novým vyučujícím? Pokud ne, zkuste si představit, že sedíte ve třídě, do které vstupuje nový učitel, kterého ještě neznáte. Co byste se na začátku chtěli dozvědět? Co byste si přáli, abyste byli ve třídě spokojení a nestresovali...

Každý z nás se zajímá o nějaké konkrétní téma, které jej baví více než všechna ostatní. Je to přirozené a pro učitele je to velká výzva. Očekává se od něj, že zaujme přinejmenším většinu žáků, ať už se jedná o pravěk, předpřítomný čas v angličtině, pohyby litosférických desek nebo magnetické pole. Zdá se to býti nemožné, a přesto je jeden...

Sedím na gauči a zamýšlím se nad tím, proč mě nebavilo studium na osmiletém gymnáziu a minimálně šest let jsem se nejvíce těšila na to, až po maturitě gymnázium opustím. Dodnes toto období považuji za ne příliš dobře využitý čas, kdy jsem neměla prostor se věnovat tomu, co mě zajímalo. Výuka se skládala většinou z následujících činností: sezení v...

"Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná." 

Albert Einstein

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!